Kandidaat-raadslid

Secretaris en campagneleider PvdA Zoetermeer en lid partijpresidium
zie ook: www.pvdazoetermeer.nl

Welkom

Na mijn afscheid van de Tweede Kamer in 2010 heb ik ervoor gekozen om een tijdje achter de schermen actief te zijn binnen de PvdA. Politiek bedrijven zit me echter in het bloed en nu wil ik zelf weer als volksvertegenwoordiger aan de slag. Dichtbij huis: in mijn eigen stad, voor ‘mijn’ Zoetermeer. Daarom heb ik mij twee maanden geleden kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap.

De lijsttrekkersverkiezing is inmiddels voorbij en Taco Kuiper is de nieuwe lijsttrekker geworden. Daarmee feliciteer ik hem van harte! Daarmee zijn mijn politieke ambities natuurlijk niet van de baan. Ik stel mij kandidaat voor de gemeenteraad, en ik ben tevens beschikbaar voor het wethouderschap en/of het fractievoorzitterschap. De conceptkandidatenlijst wordt eind oktober bekend gemaakt en eind november definitief vastgesteld door onze leden.

Politiek is voor mij passie, gedreven vanuit idealen, en die passie wil ik graag stevig laten doorklinken in het politieke handelen van de PvdA in Zoetermeer. Ik denk dat ik met mijn ervaring als Tweede Kamerlid de PvdA een nieuwe, professionele impuls kan geven en extra politieke scherpte en zichtbaarheid kan aanbrengen, zowel als fractievoorzitter als in de functie van wethouder.

Het is aan de PvdA om in deze moeilijke tijden, waarin we met z’n allen – ook in Zoetermeer – de gevolgen van de financiële crisis moeten opvangen, te laten zien dat er een alternatief is voor de weg van kille bezuinigingen. Dat het ook eerlijk en sociaal kan. Ik kies voor een ongedeelde samenleving, en rechtvaardige oplossingen.

Mijn belangrijkste speerpunt is werk. Fatsoenlijk werk voor een fatsoenlijk bestaan. We zijn tenslotte de Partij van de Arbeid! Zoetermeer kan alleen sterk en sociaal beleid voeren als zoveel mogelijk Zoetermeerders aan het werk zijn en blijven. Of ze nu oud of jong, laag- of hoogopgeleid zijn. Fatsoenlijk werk betekent niet alleen een inkomen voor jezelf en je gezin, maar ook eigenwaarde, zelfrespect en kunnen meedoen in het maatschappelijke leven. Heb je even geen werk en heb je een steuntje in de rug nodig, dan zorgt de PvdA dat er een goed vangnet is. We doen er dan alles aan om mensen niet in armoede of eenzaamheid te laten vervallen maar zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen.

Andere zaken waar ik me voor wil inzetten, zijn: het verbeteren van de kwaliteit van de publieke dienstverlening van de gemeente en de leefbaarheid in de wijken (tegengaan verloedering en overlast, zorg- en onderwijsvoorzieningen creëren dichtbij huis). En uiteraard moeten we ervoor zorgen dat we Zoetermeer financieel gezond houden, net zoals onze wethouder Edo Haan dat heeft gedaan in de afgelopen 12 jaar.

Daarnaast is voor mij burgerparticipatie een belangrijk thema. Burgers in een vroeg stadium actief betrekken bij belangrijke beslissingen en je niet verschuilen achter procedures en regeltjes, daar kan bij de gemeente nog een hoop in verbeterd worden. Daar maak ik me graag sterk voor!

 ****

“Politiek is passie. Passie voor mensen, passie voor het zoeken naar rechtvaardige oplossingen. Die vinden we met elkaar, voor elkaar!”

Mooie tweede plek op kandidatenlijst!

19 november 2013

Deze week is de concept-kandidatenlijst van de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 door de leden van de PvdA in Zoetermeer definitief vastgesteld. De Onafhankelijke (Kandidaatstellings-)Commissie had mij een mooie tweede plek toebedeeld. De leden hebben mij op die plek bekrachtigd. Daar ben ik heel blij mee, ik dank alle aanwezige partijgenoten voor

lees verder »

Taco Kuiper winnaar primary Zoetermeer

20 oktober 2013

Taco Kuiper is de nieuwe lijsttrekker van de PvdA in Zoetermeer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Partijvoorzitter Hans Spekman maakte op zaterdagavond 19 oktober de uitslag bekend van de open lijsttrekkersverkiezing. Taco Kuiper werd gekozen via het zogeheten Alternative Vote systeem in de tweede ronde met 56,3% van de stemmen. Ik was graag

lees verder »

Zaterdag 19 oktober PvdA Primary feest in 2B Home!

15 oktober 2013

A.s. zaterdag 19 oktober maakt Hans Spekman tijdens het grote PvdA Primaryfeest de uitslag bekend  van de brede open lijsttrekkersverkiezing in Zoetermeer. U bent daarbij van harte welkom! Zoetermeer is de eerste afdeling van een politieke partij in Nederland die een brede voorverkiezing organiseert. Utrecht en Groningen zijn er ook mee bezig, maar de PvdA

lees verder »

Zonnige campagne in Buytenwegh en Stadshart

14 oktober 2013

Zondag de 13de hebben we onze Rode Kraam afgeblazen vanwege het zeer slechte weer, maar zaterdag was het heerlijk zonnig campagnevoeren in Buytenwegh en in het Stadshart. Ik heb lang met kiezers gesproken. Het is toch wel bijzonder hoeveel mensen willen vertellen over zichzelf en de soms schrijnende situatie waarin ze beland zijn. Mensen zijn

lees verder »

Vandaag Rode Kraam in Buytenwegh en Stadshart

12 oktober 2013

Wil je nog meedoen aan de primary? Dat kan tot op de stembusdag 19 oktober zelf! Kom vandaag even gezellig buurten bij onze Rode Kramen in winkelcentrum Buytenwegh en in het Stadshart! Ik kom eerst naar Buytenweg, daarna ga ik om 13.00 uur naar het Stadshart. Ik hoop u te ontmoeten!

lees verder »

Gezellig op de Mandelabrug!

11 oktober 2013

Samen met Werner en Marco vandaag geflyerd op de Mandelabrug om de primary onder de aandacht te brengen van de forensende Zoetermeerders op weg naar werk of school. Ondanks de regen buiten waren de Zoetermeerders goedgemutst. Daarna lekker koffie gedronken bij de stationsrestauratie, dat hadden we wel verdiend! Ben benieuwd hoe de opfrisbeurt van de

lees verder »

Lijsttrekkersverkiezingen? Het lijkt wel een thriller…

11 oktober 2013

Zie ons filmpje: http://youtu.be/D5lwuudhDtA

lees verder »

Folder gestuurd aan alle leden

11 oktober 2013

Vandaag heb ik via e-mail en de post aan alle leden een persoonlijke flyer gestuurd waarin zij kunnen lezen wie ik ben, waar ik voor sta en welke politieke prioriteiten ik stel. Het wordt nog een drukke campagneweek en natuurlijk een spannende uitslagenavond op 19 oktober!

lees verder »

Zaterdag de 12de kunt u ons vinden in het Stadshart en in Buytenwegh!

9 oktober 2013

Vanaf zaterdag de 12de oktober is de primary-stembusweek geopend. U kunt online en per post (alleen voor leden) stemmen, maar ook op 19 oktober gezellig langskomen bij een van de 5 stembuslocaties (zie agenda 19 oktober) om fysiek te stemmen door uw stembiljet in te vullen en ter plekke in de stembus te deponeren. Zaterdag

lees verder »

Leuk lijsttrekkersdebat in 2B Home

9 oktober 2013

Gisteren was het zover: als lijsttrekkerskandidaten kruisden we de degens in een lekker warme en goedgevulde zaal in 2B Home. Het was gezellig en veel leden en niet-leden waren gekomen om hun favoriete kandidaat aan het werk te zien of te kijken welke kandidaat ze uiteindelijk zouden willen kiezen. De avond bestond uit twee delen:

lees verder »