Kandidaat-raadslid

Secretaris en campagneleider PvdA Zoetermeer en lid partijpresidium
zie ook: www.pvdazoetermeer.nl

Nieuws

Hoe sta ik in de politiek?

16 september 2013

Politiek is voor mij passie, gedreven door idealen. Passie voor mensen, passie voor het zoeken naar rechtvaardige oplossingen die effectief zijn. Als je als politicus geen passie uitstraalt, als je burgers niet kunt laten zien vanuit welke ‘drive’ je politiek bedrijft en voor wie je het doet, heb je in de politiek naar mijn mening niets te zoeken.

Ik ben 7 jaar Tweede Kamerlid geweest, van 2003 tot 2010 en daarna nog een korte tijd in 2012. Ik heb het altijd als een grote eer ervaren om volksvertegenwoordiger te mogen zijn. Ik heb in die 7 jaar ongelooflijk veel mensen en organisaties ontmoet en daardoor een uniek kijkje kunnen nemen in de keuken van Nederland. En in die keuken gaat er heel veel goed, maar af en toe ook iets flink fout. En dan moet de politiek in actie komen.

Ik heb in die tijd vele gesprekken gevoerd, niet alleen met organisaties, belangenbehartigers, managers en beleidsmakers, maar ook en vooral met individuele burgers. Hun ervaringen kleurden voor mij een bepaald thema pas echt in. Praten met een schoolbestuur bijvoorbeeld is interessant voor het algehele plaatje en algemene ontwikkelingen, maar de ervaringen van de docent voor de klas laten zien hoe onderwijsbeleid nu echt landt op de werkvloer. Dat is voor mij heel belangrijk: wat hebben maatregelen die de politiek neemt nu echt voor gevolgen voor gewone mensen, de mensen in de zorg, het onderwijs of het bedrijfsleven? Kortom: voor u en mij?

Ook in Zoetermeer wil ik graag die brug slaan tussen de theorie en de praktijk. Tussen het beleid op papier en de uitwerking daarvan in het dagelijkse leven, op de werkvloer. En niets is mooier dan dat doen in Zoetermeer. Waar het gaat om zaken dichtbij huis, in uw en mijn stad, in uw en mijn wijk of buurt.

 

 

Reacties zijn gesloten.