Kandidaat-raadslid

Secretaris en campagneleider PvdA Zoetermeer en lid partijpresidium
zie ook: www.pvdazoetermeer.nl

Nieuws

Goede bijeenkomst met Zoetermeerse ondernemers

27 september 2013

??????????????????????????????????????

Op donderdag 26 september organiseerde de Zoetermeerse PvdA samen met D66, GroenLinks en LHN de rondetafelconferentie ‘Arbeid & Economie’ voor ondernemers en ondernemende organisaties in het Ondernemershuis Ter Zake in Zoetermeer. Zo’n 50 ondernemers, organisaties en politici gingen met elkaar in gesprek  over het ondernemersklimaat en de werkgelegenheid in Zoetermeer en wat daaraan verbeterd kan worden.

Onderzoeker Paul Diederen gaf een interessante inleiding over ontwikkelingen in de economie die zorgen voor innovatie en toenemende arbeidsproductiviteit en dus ook werkgelegenheid. PvdA-raadslid Anja van Zantvoort presenteerde haar ‘Plan van de arbeid’, waarin 10 actiepunten worden genoemd om de werkgelegenheid te vergroten en werkloosheid tegen te gaan. Dit plan zal in het najaar in de gemeenteraad worden gepresenteerd.

Daarop volgde aan drie tafels een geanimeerde discussie. Het is zaak voor Zoetermeer om een goede balans te vinden tussen 1. het versterken van de lokale economie door een aantrekkelijk vestigingsklimaat te creëren voor nieuwe bedrijven en dus voor nieuwe banen, en 2. het ervoor zorgen dat Zoetermeerders aan het werk blijven of weer aan het werk kunnen komen. Daarbij werden diverse goede aanbevelingen aan de politiek gedaan:

1. Heeft de Zoetermeerse politiek wel een juist beeld van de Zoetermeerse bedrijven? Breng eens goed het bedrijfsleven van Zoetermeer in kaart: hoeveel grote, middelgrote en zeer kleine bedrijven en zzp-ers hebben we eigenlijk? Wees realistisch in wat je van met name kleinere bedrijven  kunt vragen als het gaat om maatschappelijk ondernemen, het aanbieden van stageplaatsen en werkervaringsplekken e.d.

2. Zorg voor een bruisende stad met een goed imago, leuke evenementen en goede voorzieningen, zodat het aantrekkelijk wordt voor (de medewerkers van) een bedrijf om zich hier te vestigen.

3. Stimuleer samenwerking in de regio om meer ‘massa’ te creëren, want we moeten zaker in groter verband aanpakken. Breng in kennisnetwerken ondernemers met elkaar, met politici en met de wetenschap in contact.

4. Beloon goedwillende bedrijven en organisaties die zich maatschappelijk inzetten met een voorrangspositie bij gemeentelijk aanbesteden. Koppel subsidies voor organisaties aan goed gedrag. En gemeente, geef zelf ook het goede voorbeeld door meer stages en werkervaringsplekken aan te bieden voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt! En reageer sneller op mails en telefoontjes van ondernemers.

5. Gelukkig gaan er ook zaken goed: Zoetermeer is erg actief op het gebied van arbeid en economie, het staat duidelijk op de politieke agenda. De Zoetermeerse Werktop is een succes, de benaderbaarheid van de gemeente is al een stuk verbeterd en ambtenaren gaan ook actief op bezoek bij de bedrijven. Ook de voorzieningen in Zoetermeer zijn over het algemeen heel goed.

Kortom: een interesante en leerzame avond waarop ik veel dingen heb gehoord die wij als PvdA nog meer moeten gaan oppakken! Wat mij betreft maken we hier in de toekomst een halfjaarlijkse bijeenkomst van! Ik vind het van groot belang dat het Zoetermeerse bedrijfsleven en de Zoetermeerse politiek blijvend met elkaar in gesprek zijn en met elkaar kunnen sparren over actuele plannen en ontwikkelingen. Ik werk daar graag aan mee.

 

 

Reacties zijn gesloten.