Kandidaat-raadslid

Secretaris en campagneleider PvdA Zoetermeer en lid partijpresidium
zie ook: www.pvdazoetermeer.nl

Nieuws

Op campagne in Rokkeveen en in het Stadshart

6 oktober 2013

Margot in rokkeveen 2

Margot bij kraam

 

Zaterdag 5 oktober stond de PvdA Zoetermeer met twee rode kramen in Rokkeveen en in het Stadshart. Ik heb mooie gesprekken gevoerd met kiezers over wat hen bezighoudt. Dat varieerde deze keer van de situatie rondom zwembad Het Keerpunt en de bomenkap in Seghwaart tot het gebrek aan leuke horeca voor jongeren om gezellig af te spreken.

Als ik Zoetermeerders spreek, merk ik dat ze over het algemeen best tevreden zijn over de voorzieningen in Zoetermeer. Vraag je even door, dan komt er toch altijd wel wat boven drijven. Ik vind het mooi om daar met ze over te praten. Wat kan de gemeente en de politiek doen, maar ook: wat kun je als burger zelf doen? De oplossing ligt ‘m niet altijd in actie van de gemeente, ook burgers samen kunnen een vuist maken, bijvoorbeeld tegen verloedering van hun buurt of eenzaamheid van ouderen in hun wijk.

De participatiesamenleving waar iedereen het tegenwoordig over heeft, bestaat natuurlijk grotendeels al. Goedwillende Zoetermeerders brengen die dagelijks in de praktijk. Echter: er zal altijd een zorgzame lokale overheid nodig zijn die ervoor zorgt dat mensen die geen sociaal vangnet hebben, de zorg en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Een mooie taak voor ons als PvdA om voor die mensen op te komen!

Reacties zijn gesloten.