Kandidaat-raadslid

Secretaris en campagneleider PvdA Zoetermeer en lid partijpresidium
zie ook: www.pvdazoetermeer.nl

Nieuws

Mooie tweede plek op kandidatenlijst!

19 november 2013

Margot met jonge kiezers

Deze week is de concept-kandidatenlijst van de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 door de leden van de PvdA in Zoetermeer definitief vastgesteld. De Onafhankelijke (Kandidaatstellings-)Commissie had mij een mooie tweede plek toebedeeld. De leden hebben mij op die plek bekrachtigd. Daar ben ik heel blij mee, ik dank alle aanwezige partijgenoten voor hun vertrouwen en steun. Ik heb er erg veel zin in om samen met de andere kandidaten op de lijst een mooie campagne te draaien. Als campagneleider ben ik degene die e.e.a. in goede banen moet leiden. Het campagneplan is klaar en we komen snel als kandidaten bijelkaar om elkaar goed te leren kennen en afspraken te maken over ieders inzet in de campagne en hoe we willen samenwerken na de verkiezingen. Ook de mensen die niet direct op een verkiesbare plek staan, wil ik graag bij het raads- of bestuurswerk betrekken.

Reacties zijn gesloten.