Kandidaat-raadslid

Secretaris en campagneleider PvdA Zoetermeer en lid partijpresidium
zie ook: www.pvdazoetermeer.nl

Agenda

Conferentie Arbeid & Economie

Locatie: Ondernemershuis, Markt 3

Datum: 26 september 2013, 19:00

De fracties van de PvdA, D66, LHN en GroenLinks organiseren op donderdag 26 september in het Ondernemershuis (Markt 3) een rondetafelconferentie over arbeid en economie. Namens de gemeente en de ondernemersvereniging RVOZ werkt SEA mee aan deze conferentie.

Tijdens de conferentie willen de fracties met ondernemers praten over hoe de werkgelegenheid in Zoetermeer gestimuleerd kan worden. Ook willen zij achterhalen waar bedrijven tegenaan lopen. Daarnaast zijn de fracties geïnteresseerd hoe bedrijven terugkijken op het gevoerde beleid in Zoetermeer en welke suggesties zij hebben voor de komende raadsperiode.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.00 – 19.30
Inloop met koffie/thee, kennismaking

19.30 – 19.35
Openingswoord door Ton Glissenaar, dagvoorzitter

19.35 – 19.50
Inleiding door Paul Diederen, was werkzaam bij de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR)

19.50 – 20.00
Presentatie initiatiefvoorstel Plan van de Arbeid door Anja van Zantvoort

20.00 – 21.10
Rondetafelgesprek met aanwezige ondernemers en politici

21.10 – 21.20
Resultaten rondetafelgesprek, wat hebben de politici gehoord en geleerd?

21.20 – 21.30
Conclusie en slotwoord door Edo Haan, wethouder Werk en Inkomen