Kandidaat-raadslid

Secretaris en campagneleider PvdA Zoetermeer en lid partijpresidium
zie ook: www.pvdazoetermeer.nl

Economie: stimuleer innovatie, duurzaamheid en creativiteit!

Mijn standpunt

Bankbiljetten en rekenmachine  radertjes

De economie zit in zwaar weer. Het zal nog wel even duren voordat ze weer aantrekt en de radertjes weer soepel in elkaar grijpen. Dat geldt natuurlijk ook voor Zoetermeer. Het is zaak voor Zoetermeer om bij het uitgeven van de schaarse euro’s die we hebben een goede balans te vinden tussen 1. het versterken van de lokale economie door een aantrekkelijk vestigingsklimaat te creëren voor nieuwe bedrijven en dus voor nieuwe banen, en 2. het ervoor zorgen dat Zoetermeerders aan het werk blijven of weer aan het werk kunnen komen.

Ik vind het belangrijk dat de politiek goed in kaart heeft hoe het Zoetermeerse bedrijfsleven er nu eigenlijk uitziet en welke sectoren van belang zijn. Stimuleren we de succesvolle sectoren die we al hebben, of proberen we in samenwerking met de regio ook bedrijvigheid in nieuwe sectoren aan te trekken? Of doen we allebei? Stimuleren we de werkgelegenheid en de economie door bedrijven te subsidieren, of kiezen we ervoor om het voor bedrijven aantrekkelijk te maken naar Zoetermeer te komen door het vestigingsklimaat in het algemeen te verbeteren?

Waar we aandacht aan moeten blijven besteden is dat Zoetermeer een bruisende stad is met een goed imago, leuke evenementen en goede voorzieningen, zodat het aantrekkelijk wordt voor (de medewerkers van) een bedrijf om zich hier te vestigen.

We moeten samenwerking in de regio stimuleren om meer ‘massa’ te creëren, want we moeten zaker in groter verband aanpakken. Breng in kennisnetwerken ondernemers met elkaar, met politici en met de wetenschap in contact.

Beloon goedwillende bedrijven en organisaties die zich maatschappelijk inzetten met een voorrangspositie bij gemeentelijk aanbesteden. Koppel subsidies voor organisaties aan goed gedrag. En gemeente, geef zelf ook het goede voorbeeld door meer stages en werkervaringsplekken aan te bieden voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt! En reageer sneller op mails en telefoontjes van ondernemers.

Gelukkig gaan er ook zaken goed: Zoetermeer is erg actief op het gebied van arbeid en economie, het staat duidelijk op de politieke agenda. De Zoetermeerse Werktop is een succes, de benaderbaarheid van de gemeente is al een stuk verbeterd en ambtenaren gaan ook actief op bezoek bij de bedrijven. Ook de voorzieningen in Zoetermeer zijn over het algemeen heel goed. Maar het kan altijd beter, dus daar moeten we aan blijven werken!

Daarom zou ik ervoor willen pleiten om de rondetafelconferentie ‘Arbeid & Economie’, die de PvdA op 26 september jl. organiseerde, om te zetten naar een halfjaarlijkse bijeenkomst, waarop het Zoetermeerse bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de Zoetermeerse politiek met elkaar in gesprek zijn en met elkaar kunnen sparren over actuele plannen en ontwikkelingen.