Kandidaat-raadslid

Secretaris en campagneleider PvdA Zoetermeer en lid partijpresidium
zie ook: www.pvdazoetermeer.nl

Leefbare wijken: met voorzieningen dichtbij huis

Alles in de buurt

Mijn standpunt

Margot en Roos in Buytenwegh

Foto: Kamerlid Roos Vermeij en Margot Kraneveldt in Buytenwegh

Iedereen wil veilig wonen in een mooie en groene wijk, waar zo min mogelijk overlast en verloedering is. Overlast en criminaliteit moeten uiteraard stevig worden aangepakt, maar preventie is ook belangrijk: we zorgen ervoor dat er in wijken voldoende plekken zijn waar jongeren actief kunnen zijn en hun tijd zinvol kunnen besteden i.p.v. rotzooi te trappen. We gaan met beginnende probleemjongeren in gesprek en we betrekken jongeren in het algemeen ook bij de vormgeving van hun wijk.

Als je goed onderwijs voor je kinderen wilt, of goede thuishulp voor je ouders of voor jezelf, dan wil je het liefst voorzieningen in de wijk. Een leuke en goede school in je eigen buurt, een gezondheidscentrum in de wijk. De PvdA wil dit soort belangrijke voorzieningen zoveel mogelijk in de wijk organiseren. Daar horen ook toegankelijke wijkcentra, wijkbeheerders, wijkverpleegkundigen en wijkagenten bij.