Kandidaat-raadslid

Secretaris en campagneleider PvdA Zoetermeer en lid partijpresidium
zie ook: www.pvdazoetermeer.nl

Werk: iedereen aan de slag!

Werken en meedoen!

Mijn standpunt

close-up-businessmen-shaking-hands-6603622

Mijn belangrijkste speerpunt is werk. We zijn tenslotte de Partij van de Arbeid! Zoetermeer kan alleen sterk en sociaal beleid voeren als zoveel mogelijk Zoetermeerders aan het werk zijn. Of dat nu via een betaalde baan is, een stageplek of werkervaringsplek of via vrijwilligerswerk. Werk hebben betekent niet alleen een inkomen voor jezelf en je gezin, maar ook eigenwaarde, zelfrespect en kunnen meedoen aan allerlei maatschappelijke activiteiten zoals cultuur en sport. Voorwaarde voor meer werk in Zoetermeer is natuurlijk wel een goed draaiende lokale economie en kansen voor onze Zoetermeerse ondernemers.

Is er toch een steuntje in de rug nodig, dan zorgt de pvdA dat er een goed vangnet is. We doen er dan alles aan om mensen niet in armoede of eenzaamheid te laten vervallen, maar hen zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Het Zoetermeerse sociale beleid en armoedebeleid is een voorbeeld voor vele andere gemeenten. Dat zetten we na de gemeenteraadsverkiezingen gewoon voort!

Ik pleit voor een verdere intensivering van de samenwerking tussen de gemeente, diverse welzijnsorganisaties, het onderwijs en het lokale bedrijfsleven om er samen voor te zorgen dat Zoetermeerders weer aan de slag kunnen, op wat voor manier dan ook. Wel is het daarbij zaak om oog te blijven houden voor wat realistisch is. Met name kleine bedrijven kunnen niet altijd de mankracht of de kennis leveren om mensen te begeleiden. Daarom moet ook veel meer in de regio worden samengewerkt om binnen bepaalde sectoren een bepalade ‘massa’ te hebben om diingen samen voor elkaar te krijgen.

Tevens ben ik er een voorstander van om bedrijven en organisaties die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen en zich bereidwillig opstellen bij werkgelegenheidsprojecten, voorrang te geven bij het verlenen van subsidies of het aanbesteden van gemeentelijke opdrachten.